Degas, The Tub,
pastel, 1886

 

Back                Previous                Next