Millais, Ophelia
1852

 

Back                Previous                Next