Oldenburg, Clothespin,
Phiadelphia, 1976

 

Back                Previous                Next